POŘAD BOHOSLUŽEB

Neděle 15.5. – 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:30  Za Olgu a Jana Blahutovy, rodiče a rodinu z obou stran, rodinu Těšínskou s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie
09:00  Lhotka
10:30  Za Vladislava a Vlastu Vyvialovy, syna Zdeňka a zetě Zdeňka a za živou a + rodinu
14:30  Májová pobožnost u Panny Marie Karmelské

Úterý 17.5.
18:00  Za ukončení války na Ukrajině

Středa 18.5.
18:00  Lhotka

Čtvrtek 19.5.
18:00  Za + rodiče Tomáše Kociána, manželku Aloisi a syny Stanislava, Aloise, Tomáše a živou rodinu

Pátek 20.5. – Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
18:00  Za Drahomíru Kladivovou, manžela, rodiče, švagra, duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu

Sobota 21.5.
07:30  Za živé a + členy živého růžence

Neděle 22.5. – 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
(sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům)
07:30  Za Marií Prašivkovou, manžela, syna Bohumíra a za živou rodinu do ochrany Boží a Panny Marie
09:00  Lhotka
10:30  Za Jana Zátopka, dvě manželky a syna a na poděkování za 75 let života s prosbou o Boží ochranu

Úterý 24.5.
18:00  Za Ferdinanda Kociána, manželku Julií a za živou a + rodinu Kociánovou a Chýlkovou

Středa 25.5.
18:00  Lhotka

Čtvrtek 26.5. – Slavnost Nanebevstoupení Páně
18:00  Za Blanku Breuerovou a živé rodiny

Pátek 27.5.
18:00  Za + rodiče Josefa a Anežku Krpcovy a + bratra Josefa

Sobota 28.5.
18:00  Myslík

Neděle 29.5. – 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:30  Za + Miladu Žáčkovou, manžela, dva syny a živou rodinu do ochrany Boží
09:00  Lhotka – Poutní mše svatá
10:30  Za Marií Janákovou, vnučku Denisu a živou rodinu

Svatý Michaeli, archanděli, opatruj nás ..