Pořad bohoslužeb

Neděle 10.11. – 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 – Za Šimona a Anežku Hrnčárkovy a živou a + rodinu
09:00 – Lhotka
10:30 – Za + Moniku Kalincovou u příležitosti 50 let a + Štěpánku Pustkovou

Pondělí 11.11. Památka sv. Martina, biskupa

Úterý 12.11. Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
17:00 – Za Miladu Pustkovou, manžela, syna, rodiče, sourozence z obou stran a dar zdraví

Středa 13.11. Památka sv. Anežky České, panny
17:00 – Lhotka

Čtvrtek 14.11.
17:00 – Za Přemysla Krpce

Pátek 15.11.
17:00 – Za Anežku Jalůvkovou, manžela, dceru, 2 zetě, duše v očistci a dar zdraví

Sobota 16.11.
17:00 -Myslík

Neděle 17.11. – 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Den boje za svobodu a demokracií
(Sbírka – Den Bible)
07:30 – Za živou a + rodinu Havlovou, Opělovou, Ranochovou a za Josefa Kavku
09:00 – Lhotka
10:30 – Za živé a + spolužáky

Úterý 19.11.
17:00 – Za Zdeňka Lakomého, dceru, sourozence a rodiče z obou stran

Středa 20.11.
17:00 – Lhotka

Čtvrtek 21.11. Památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
17:00 – Za prarodiče Doležalovy, rodiče Markovy a Vyvialovy a sestru Marií

Pátek 22.11. Památka sv. Cecilie, panny a mučdnice
17:00 – Za + Františka Štefka, rodiče z obou stran a za živou rodinu do ochrany Boží

Sobota 23.11.
07:30 – Kozlovice

Neděle 24.11. – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
07:30 – Za farníky
09:00 – Lhotka
10:30 – Za Václava Krajčíka, manželku, zetě a živou rodinu do ochrany Boží a Panny Marie

 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Czech -> English…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Czech -> English…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Czech -> English…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Czech -> English…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Czech -> English…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Czech -> English…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Czech -> English…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Czech -> English…
  • Create a new word list…
 • Copy

Svatý Michaeli, archanděli, opatruj nás ..