POŘAD BOHOSLUŽEB

Neděle 6.9. – 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
(sbírka na opravu kapličky sv. Floriána)
07:30  Za Jana a Marií Urbišovy, živou a + rodinu
09:00  Lhotka
10:30  Za Jana Jalůvku, maminku Zdeňku a za živou a + rodinu Jalůvkovou

Úterý 8.9. – Svátek Narození Panny Marie
18:00  Za Karla Benu, rodiče z obou stran, sestry Stanislavu a Marií, synovce Jiřího a Milana a živou rodinu

Středa 9.9.
18:00  Lhotka

Čtvrtek 10.9.
18:00  Za dar zdraví a šťastný průběh porodu

Pátek 11.9.
18:00  Na poděkování za dar nového života, 65 a 70 let života a za živou rodinu

Sobota 12.9.
07:30  Kozlovice

Neděle 13.9. – 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
(sbírka na církevní školy)
07:30   Za Ludmilu Vlčkovou, manžela, jejich rodiče, sourozence, bratra Antonína a živou rodinu
09:00   Myslík – Poutní mše sv.
10:00  Lhotka
10:30  Na poděkování za úrodu a za obec

Úterý 15.9. – Památka Panny Marie Bolestné
18:00  Za Stanislava Habrnala, bratra Stanislava a rodiče a za živou rodinu do ochrany Boží

Středa 16.9.
18:00  Lhotka

Čtvrtek 17.9.
18:00  Na poděkování za 60 let společného života s prosbou o Boží požehnání do dalších let

Pátek 18.9.
18:00  Za Albínu a Josefa Kociánovy, dcery, zetě, snachu a vnuky a rodinu Mužíkovou

Sobota 19.9.
11:00  Svatba Stanislava Michalce a Sabiny Lasákové
18:00  Myslík

Neděle 20.9. – 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30  Za Františka a Marií Pustkovy bratra, sestru a za živou rodinu
09:00  Lhotka
10:30 Za živé a + členy hasičského sboru (po mši svěcení kapličky sv. Floriána)

Svatý Michaeli, archanděli, opatruj nás ..