Pořad bohoslužeb

Neděle 12.11. – 32. neděle v mezidobí
07:30 –  Za + bratra a rodiče
09:00 – Lhotka
10:30 – Za Aloise Harabiše, Anežku Zemanovou, manžela a za Josefa Pavlištíka

Pondělí 13.11. – Památka sv. Anežky České, panny
7:30 – Za živé a + farníky

Úterý 14.11.
17:00 -Za Františka Štefka, rodiče z obou stran, za duše v očistci a za
živou rodinu do Ochrany Boží a P. Marie

Středa 15.11.
17:00 – Lhotka

Čtvrtek 16.11.
17:00 – Za Zdeňka Lakomého, dceru, sourozence a rodiče z obou stran
Pátek

Pátek 17.11.Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
17:00 – Za Jana Nováka, manželku a celou + rodinu

Sobota 18.11.
17:00 -Myslík

Neděle 19.11. – 33. neděle v mezidobí
07:30 –  Za + Marii Šablaturovou a Marii Borákovou
09:00 – Lhotka
10:30 – Za Ludmilu a Františka Vlčkovy, syna Antonína, Josefa Klímka,
2 manželky a živou rodinu do Ochrany Boží