Chlapi

 

Postní setkání chlapů 2021

Pandemická situace se nelepší a z tohoto důvodu se nemůže naše setkání letos v postu uskutečnit. Bylo by ale škoda ho úplně vynechat. Napadlo nás tedy, přenést naše setkání na internet. Otec Petr „Činka“ Karas si pro nás připravil katechezi, a tak nám dovolte Vás na ni pozvat a popřát Vám i Vašim rodinám požehnaný zbytek postní doby a krásné, milostiplné Velikonoční svátky. V modlitbách se spojme za ukončení pandemie a za naši zemi, ať v těch následujících volbách si zvolíme dobré správce. Držte se a ve zdraví zůstávejte a doufejme, že za rok se uvidíme osobně. Chlapi z Kozlovic.


CHLAPSKÉ SRAZY (aneb ženám vstup zakázán ☺)

Chlapské srazy se snažíme v kozlovické farnosti praktikovat od roku 2012. Účelem těchto Chlapských srazů je snaha o rozvoj našeho duchovního života, neboť mužský pohled na víru, náboženství, duchovní i světský život může být mnohdy odlišný od pohledu žen. Při tomto ryze mužském setkávání vytváříme prostor pro sdílení názorů, výměnu postojů a pohledů na různé životní a duchovní záležitosti. Zároveň se jedná o prostor zcela bezpečný, kde vše vyřčené zůstává jen mezi námi Chlapy. Naším společným cílem je snaha o vzájemnou pomoc při otevírání se Bohu i lidem a přinášení života z víry do svých rodin, svým dětem, na pracoviště a do běžného života.

Hlavními body náplně programu je úvodní bubnování, společná modlitba a diskuze nad vybranými tématy, která ve zhruba ročních cyklech obměňujeme. Témata minulých let jsou pro představu uvedeny níže v sekci „čím jsme již prošli“.
Chlapské srazy máme co 14 dní. Probíhají vždy každou DRUHOU SOBOTU v měsíci a každý ČTVRTÝ ČTVRTEK v měsíci. Sobotní srazy začínají v 6:30 hod. ráno na faře v Kozlovicích a čtvrteční srazy začínají v 19:30 večer rovněž na faře. Délka setkání je 1,5 hod. Po čtvrtečním setkání se občas dobrovolně a dle individuálních možností každého pokračuje v „kulturním“ programu ☺ (pivo, posedět, pokecat, zjistit, kde co sehnat na barák, atd….). Chlapské srazy jsou vždy přerušeny po dobu letních prázdnin a dáváme si pauzu i kolem Vánoc a přelomu roku.

Jsme skupina stále otevřená všem CHLAPŮM (svobodným, ženatým, věřícím, hledajícím, iniciovaným i neiniciovaným, ….), kteří mají odvahu a chuť se přidat. Bůh je naše záštita i síla a skupina bubnujících a modlících se chlapů Ti může dát pocítit, že na to nejsi v dnešním složitém světě sám.

V případě zájmu nebo dalších informací kontaktuj Josefa Klímka (josef.klimek zavináč seznam.cz)

Čím jsme již prošli aneb témata z minulých let:

2012/2013 – kniha R. Rohra „Stát se moudrým MUŽEM“
( http://www.chlapi.cz/prameny/richard-rohr )

2014/2015 – kniha Alessandra Pronzata „Provokující evangelia“
( http://www.ikarmel.cz/kniha/Provokujici-evangelia_101522.html )

2015/2016 – nyní probíráme kurz Zacheus
( http://www.familia.cz/zacheus/ )

Svatý Michaeli, archanděli, opatruj nás ..