POŘAD BOHOSLUŽEB

Sobota 23.9. – Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
18:00   Myslík

Neděle 24.9. – 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30  Kozlovice
09:00  Za Jana Židka, manželku Boženu a živou a zemřelou rodinu
10:30  Za zemřelého Františka Mička, rodiče z obou stran a za živou a zemřelou rodinu

Úterý 26.9.
18:00   Za Ladislava Závodného, sourozence a živou rodinu

Středa 27.9. – Památka sv. Vincence z Paula, kněze
18:00  Lhotka – Za farníky

Čtvrtek 28.9. – Slavnost sv. Václava, mučedníka
08:00  Za rodinu Mičulkovou, Bačovou, Konvičkovou, Hanzelkovou a duše v očistci

Pátek 29.9. – Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
18:00   Kozlovice

Sobota 30.9. – Památka sv. Jeronýma, kněze a učitelé církve
07:30   Kozlovice

Neděle 1.10. – 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
(v Kozlovicích pouť)
07:30  Za Marií Prašivkovou, manžela, syna Bohumíra a za živou rodinu
09:00  Lhotka – Za Jana Fojtíka živou rodinu
10:30  Za farníky

Pondělí 2.10. – Slavnost výročí posvěcení chrámu v Kozlovicích (krmáš)
08:00  Za farníky

Úterý 3.10.
18:00  Za živé a + členy živého růžence

Středa 4.10. – Památka sv. Františka z Assisi
18:00  Lhotka – Za farníky

Čtvrtek 5.10.
18:00  Za Františka Juřicu, bratra, zetě, rodiče a za živou rodinu

Pátek 6.10.
18:00   Za zemřelou rodinu Cvičkovou, Novákovou a Harabišovou a za živou rodinu

Sobota 7.10. – Památka Panny Marie růžencové
11:00   Svatba Marka Slawika a Nikoly Klegové
15:30 – 19:00 Frýdek – Diecézní pouť za obnovu rodin a duchovní povolání v bazilice navštívení Panny Marie
(viz. plakát na nástěnce)

Neděle 8.10. – 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
(Měrkovický krmáš)
07:30  Za rodinu Štefkovou, Šuleřovou, Prašivkovou a celou rodinu
09:00  Lhotka – Za Rudolfa a Veroniku Závodné a živou rodinu
10:30  Za Měrkovické farníky
15:00  Měrkovice – Pobožnost u Měrkovické kapličky Vítězného Krista
(za příznivého počasí)