POŘAD BOHOSLUŽEB

Neděle 22.11.  –  SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
07:30 – Na jistý úmysl
09:00 – Lhotka
10:30 – Za Štěpánku Pustkovou, dceru, Moniku Kalincovou a Annu Vyvialovou
14:00 – 15:00  Podávání svatého přijímání

Úterý 24.11. – Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, mučedníků
17:00 – Za + Kazimíra Mitrengu

Středa 25.11.
17:00 – LHOTKA – Za pronásledované pro víru

Čtvrtek 26.11.
17:00 – Na poděkování za 50 let společného života s prosbou o dar zdraví a požehnání pro celou rodinu

Pátek 27.11.
16:00 – 17:00  Podávání svatého přijímání
17:00 – Za + Janu Chýlkovou

Sobota 28.11.
17:00 – Myslík

Neděle 29.11.  –  1. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:30 – Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží ochranu a přímluvu Panny Marie pro živou rodinu
09:00 – Lhotka
10:30 – Za Oldřicha Tkáče, manželku, 2 syny a živou rodinu do ochrany Boží
14:00 – 15:00  Podávání svatého přijímání a žehnání adventních věnců