POŘAD BOHOSLUŽEB

Neděle 4.12. – 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:30  Za + členy včelařského spolku a Boží požehnání pro včelaře z Kozlovic, Měrkovic a Lhotky
09:00  Lhotka 
10:30  Za Julií a Sylvestra Hrnčárkovy, syna Ladislava a živou a + rodinu do ochrany Boží

Úterý 6.12. – Památka sv. Mikuláše, biskupa
18:00  Za + Anežku Jalůvkovou, manžela, dceru a dva zetě a dar zdraví pro celou živou rodinu

Středa 7.12. – Památka sv. Ambrože, biskupa a učitelé církve
17:00  Lhotka

Čtvrtek 8.12. – SLAVNOST PANNY MARIE POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
18:00  Za + Aloise a Marií Pustkovy a ze živou a + rodinu

Pátek 9.12.
18:00  Na poděkování za 25 let společného života

Sobota 10.12.
15:00   Adventní pásmo chval a díků
17:00   Myslík

Neděle 11.12. – 3. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:30  Za rodinu Prašivkovou, Ladislava a Boženu, syny Jiřího a Miroslava a za živou rodinu
09:00   Lhotka 
10:30   Kozlovice

Úterý 13.12.

18:00  Za Ferdinanda Ulčáka, manželku,
+ předky a za živou rodinu

Středa 14.12.  Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitelé církve
17:00  Lhotka

Čtvrtek 15.12.
18:00  Za + Jana a Marií Urbišovy a za živou a + rodinu

Pátek 16.12.
18:00  Za živou a + rodinu Jalůvkovou a Vašíčkovou

Sobota 17.12.
07:30  Kozlovice
09:00 – 11:30   Svátost smíření

Neděle 18.12. – 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:30  Za Anežku Hrnčárkovou, manžela, syna a za živou a + rodinu
09:00  Lhotka 
10:30  Za + rodiče Krpcovy a živou rodinu