POŘAD BOHOSLUŽEB

Neděle 26.7. – 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30  Na poděkování za 35 let života
09:00  Lhotka
10:30  Za Františka a Marií Ulčákovy a živou rodinu

Úterý 28.7.
18:00  Za Roberta Mokrého a rodiče

Středa 29.7. – Památka sv. Marty
07:30  Lhotka

Čtvrtek 30.7.
16:00  Pohřeb + Břetislava Tomka

Pátek 31.7. – Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
18:00  Za + rodinu Szkanderovou

Sobota 1.8. – Památka sv. Alfonze Maria z Liguori, biskupa a učitele církve
07:30  Za Karla Balarina a rodiče Vitáskové a Balarinové

Neděle 2.8. – 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30  Za Stanislava Doležila, manželku Marií, prarodiče, + rodinu Doležilovou a duše v očistci
09:00  Lhotka
10:30  Za P. Josefa Tabacha, rodiče a Jiřinu Pustkovou

Úterý 4.8. – Památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze
18:00  Kozlovice

Středa 5.8.
07:30  Lhotka

Čtvrtek 6.8. – Svátek Proměnění Páně
18:00  Kozlovice

Pátek 7.8.
18:00  Kozlovice

Sobota 8.8. – Památka sv. Dominika
18:00  Myslík

Neděle 9.8. – 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30  Za Jindřicha Bordovského, živou a + rodinu
09:00  Lhotka
10:30  Za Františka Krpce, manželku Marií a živou rodinu do ochrany Boží