Farní knihovna

Knihy si můžete zapůjčit na faře vždy v neděli po ranní a velké mši svaté.
Knihy vám rády zapůjčí Michaela Žáčková a Marie Klímková.

Zde seznam knih k zapůjčení.

Svatý Michaeli, archanděli, opatruj nás ..