Farní knihovna

Knihy si můžete zapůjčit na faře vždy v neděli po ranní a velké mši svaté.
Knihy vám rády zapůjčí Michaela Žáčková Marie Klímková.

Zde seznamy knih k zapůjčení: seznam č.1 a seznam č.2

Svatý Michaeli, archanděli, opatruj nás ..