Farnost

Farnost
Duchovní správce, farní rada

Kněží
Přehled kněží, kteří působili v Kozlovické farnostikostel_art

Provozní doby
Provozní doba hřbitova a úřední hodiny fary

Historie a popis kostela
Informace o samotném kostelu a chronologicky zpracovaná jeho historie.