Modlitby matek

Modlící Matky (MM) je křesťanské modlitební společenství určené všem matkám, ale i babičkám, kmotrám a také duchovním matkám.

V Kozlovicích se scházíme od roku 2009. Nyní v počtu 2-7  každou lichou středu od 19.30hodin na faře. Při modlitbách odevzdáváme především své děti, sebe a své drahé do Ježíšových rukou ve velké důvěře, že ON může všechno. Sedíme kolem stolu, na kterém je kříž, Písmo Svaté, svíčka a košík.Na začátku prosíme Ducha Svatého, aby vedl naše setkání.  Chválíme Pána písněmi a modlitbou. Při čtení Písma svatého se snažíme porozumět tomu, co Pán každé z nás chce osobně říci, a všechny problémy vkládáme do modlitby.V závěru setkání ukládáme do košíku papírová kolečka se jmény našich dětí a dětí, které chceme odevzdat do Božích rukou. Když jedna matka předává své děti do Ježíšových rukou, ostatní ji v tichosti podporují modlitbou. Na MM se ani jedna matka nemodlí sama! Úplný závěr patří modlitbě desátku svatého růžence na daný úmysl, při kterém myslíme nejen na každou z nás, ale i na celou farnost a na ty, kteří naše modlitby potřebují.

Skrze modlitby Pán utváří nová přátelství. Jsme otevřeny přijmout do skupinky nové matky nebo pomoci vytvořit další skupinku MM.

Skupinku tvoří:
Michaela Žáčková
Marie Dudková
Věra Kociánová
Jiřina Pindelová
Magda Strakošová
Radka Toflová
Ivona Blablová

Svatý Michaeli, archanděli, opatruj nás ..