PĚVECKÝ SBOR CANTAMUS, z.s.

Smíšené sborové uskupení Cantamus je již od svého vzniku v roce 2015 farním vokálním sborem spadajícím pod římskokatolickou farnost Kozlovice. Svým repertoárem, sestávajícím se především z vícehlasých duchovních písní, rytmických písní českých i zahraničních autorů, zpěvů ze známých muzikálů, případně i gospelů, doprovází pravidelně jak nedělní bohoslužby, tak i slavnostní mše svaté v průběhu celého roku. Působí nejen v kozlovickém kostele sv. Michaela archanděla a sv. Barbory, ale také v ostatních přilehlých obcích patřících do Kozlovské farnosti, kterými jsou Lhotka, Myslík a Měrkovice

Při různých příležitostech sbor vystupuje i mimo farnost. V rámci koncertů zavítal například do České Vsi, navštívil kostel sv. Mikuláše v Tiché,  vystoupil v Piaristickém klášteře v Příboře nebo také zpříjemnil adventní čas klientům v zařízení Náš svět Pržno. Jeho hlas jste mimo jiné mohli slyšet i v bazilice P. Marie ve Frýdku. Pravidelně také vystupuje v rámci hudebního festivalu Souznění, při rozsvícení vánočního stromu v Kozlovicích, či v rámci Obecních slavností.

Pod taktovkou manželů Tesarčíkových momentálně zpívá 25 členů různého věkového složení.

Zkoušky probíhají každý čtvrtek od 18:00 v zimním období, od 18:35 v letním období v prostorách Mateřské školy ve Lhotce nebo v kostele v Kozlovicích. 

Všichni zájemci o sborový zpěv a skvělé společenství jsou vřele vítáni.

V případě jakýchkoliv dotazů či přání kontaktujte p. Jiřího Tesarčíka.

Pěvecký sbor Cantamus, z.s.

Vedoucí spolku:       Martin Kurečka
Umělecký vedoucí:  Jiří Tesarčík   tel. 739 351 690

e-mail:                        cantamus@email.cz
Facebook:                  Pěvecký Sbor Cantamus

.

Svatý Michaeli, archanděli, opatruj nás ..