Ministranti

Přehled ministrantských služeb:

Květen 2018

Červen 2018


Slovo ministrant pochází z latinského slova ministrare a můžeme ho přeložit, jako sloužit, což znamená druhému člověku činit to, co si přeje. Tato služba souvisí s odkazem Ježíše Krista. Mezi hlavní úkoly ministranta patří pomoc knězi při mši svaté. Patrony ministrantů jsou sv. Tarsicius a sv. Dominik Savio.

V naší farnosti jsou ministranti rozděleni do 4 skupin. Každá skupina má službu jeden týden v měsíci. Do pravidelných služeb jsou zapojeni: 1 předškolák, 13 kluků 1.stupně ZŠ, 6 školáku 2.stupně ZŠ a 5 středoškoláků. Dohromady je nás asi 30, včetně těch, kteří už nechodí pravidelně, což jsou vysokoškoláci. V týdnu, kdy mají službu, se účastní všech mší svatých, pohřbů, svateb, májových atd. Jednou za měsíc mají možnost se účastnit ministrantské schůzky – tvořit společenství. Chodí hlavně ti mladší. Občas se zadaří zorganizovat i přespávačku na faře!☺  Jednou za rok můžeme vyrazit na diecézní setkání ministrantů s otcem biskupem. Pro starší ministranty (z celé diecéze) organizují bohoslovci také víkendová setkání nazvané minifor.

Ministranské schůzky probíhají buď na faře, nebo vyrážíme někam „za sportem“ – do tělocvičny,  lanového centra, na bazén a někdy i za kulturou do kina. Na schůzkách se snažíme vzdělávat, ale je tady prostor i na hry, kvízy – prostě na zábavu. Část schůzek probíhá přímo v kostele. Učíme se vše, co potřebujeme znát u oltáře – jak se jmenují jednotlivé liturgické předměty, jak se s nimi správně zachází, kdy je použít, jak se má dobrý ministrant u oltáře chovat atd.☺

Ministrantem se může stát každý, stačí přijít za knězem ve farnosti a projevit zájem. Ministrantů není nikdy dost! Nové tváře jsou vždy vítané☺.

DSC_0095Ministranti_telocv_listopad_2015