Ministranti

Přehled ministrantských služeb zde.


Slovo ministrant pochází z latinského slova ministrare a můžeme ho přeložit, jako sloužit, což znamená druhému člověku činit to, co si přeje. Tato služba souvisí s odkazem Ježíše Krista. Mezi hlavní úkoly ministranta patří pomoc knězi při mši svaté. Patrony ministrantů jsou sv. Tarsicius a sv. Dominik Savio.

V naší farnosti jsou ministranti rozděleni do 3 skupin. Jednotlivé skupiny se střídají  ve službách v týdenních cyklech. V týdnu, kdy mají službu, se účastní všech mší svatých, pohřbů, svateb, májových atd. Jednou za měsíc mají možnost se účastnit ministrantské schůzky – tvořit společenství. Chodí hlavně ti mladší. Občas se zadaří zorganizovat i přespávačku na faře!☺  Jednou za rok můžeme vyrazit na diecézní setkání ministrantů s otcem biskupem. Pro starší ministranty (z celé diecéze) organizují bohoslovci také víkendová setkání nazvané Minifor.

Ministranské schůzky probíhají buď na faře, nebo vyrážíme někam „za sportem“ – do tělocvičny,  lanového centra, na bazén a někdy i za kulturou do kina. Na schůzkách se snažíme vzdělávat, ale je tady prostor i na hry, kvízy – prostě na zábavu. Část schůzek probíhá přímo v kostele. Učíme se vše, co potřebujeme znát u oltáře – jak se jmenují jednotlivé liturgické předměty, jak se s nimi správně zachází, kdy je použít, jak se má dobrý ministrant u oltáře chovat atd.☺

Ministrantem se může stát každý, stačí přijít za knězem ve farnosti a projevit zájem. Ministrantů není nikdy dost! Nové tváře jsou vždy vítané☺.

Zde fotky s poslední ministrantské přespávačky (4. září 2020) !

  • Add to Phrasebook
    • No word lists for Czech -> English…
    • Create a new word list…
  • Copy

Svatý Michaeli, archanděli, opatruj nás ..