Schola

Něco málo z historie našeho farního hudebního tělesa …

Scholu v Kozlovicích založil o. Miloš Gandera v roce 1986, jako seskupení mladých lidí zpívající rytmické písně. Tomuto předcházelo ukončení činnosti sborového zpěvu, kde se angažovali lidé převážně staršího věku. Čas ukázal, že se ani tak nejedná o lidí, kteří se výhradně věnují zpěvu, ale spíš jako parta lidí, které je spolu dobře a která mimo jiné i zpívá. Tomu odpovídá i to, že schola se pěvecky nijak zvlášť nerozvíjela, ale za to organizovala akce pro ostatní občany Kozlovic. Šlo zejména o následující akce : Mikulášskou nadílku, Dětský karneval, spolupráce s MO KDU – ČSL při organizaci plesu a krmášové zábavy. V náboženské oblasti pak to byly : víkendové akce scholy, aktivní účast a pomoc při organizaci děkanátních setkání mládeže, secvičení a předvedení pásem hudby a mluveného slova ( postní a mariánské pásmo), účast na přehlídkách schol. Ve vedení scholy se v tomto období vystřídalo několik kantorů, bohužel přesné časové údaje chybí. Byli to : Marie Skočdopolová, Jana Štefková, Marie Tabachová a Pavel Strakoš. V nástrojovém obsazení se začínalo s kytarou, klávesami a flétnou. Později přibyl kontrabas, klarinet, housle a perkuse.

Na konci roku 2000 se podařilo členům scholy natočit 10 písní, u kterých vznikly během času zajímavé aranže a které schola ráda zpívala. Natáčení proběhlo během dvou odpolední v kozlovském kostele za pomocí zvukaře p.Smolana. Sólové zpěvy byly natočeny později přímo ve studiu pana Smolana v Mistku (budova ředitelství Válcoven plechů). Jako dárek a překvapení zároveň, se podařilo mužské části scholy připravit na CD jedenáctou píseň pro své scholácké kamarádky, aniž by cokoliv tušily. Tato písnička (Věrka) je zařazena na desáté stopě po několika minutové pauze za písní „Dávám Ti Pane“. CD bylo hotové den před Štědrým večerem. Tomuto předcházel hektický týden přípravy a výroby bookletů a potisků CD.

V současnosti scholu v Kozlovicích tvoří nadšení dobrovolníci, dnes již v relativně širokém věkovém spektru. Svým zpěvem doprovází především liturgii v kostele a mimo něj veřejně nevystupuje. Zpívá jak nenáročnou klasickou liturgickou hudbu, tak moderní rytmické křesťanské písně. Stále platí, že každý zájemce o zpívání je vítán :O)

 

schola_listopad_2015_OK