Schola

Něco málo z historie našeho farního hudebního tělesa …

Scholu v Kozlovicích založil o. Miloš Gandera v roce 1986, jako seskupení mladých lidí zpívající rytmické písně. Tomuto předcházelo ukončení činnosti sborového zpěvu, kde se angažovali lidé převážně staršího věku. Čas ukázal, že se ani tak nejedná o lidí, kteří se výhradně věnují zpěvu, ale spíš jako parta lidí, které je spolu dobře a která mimo jiné i zpívá. Tomu odpovídá i to, že schola se pěvecky nijak zvlášť nerozvíjela, ale za to organizovala akce pro ostatní občany Kozlovic. Šlo zejména o následující akce : Mikulášskou nadílku, Dětský karneval, spolupráce s MO KDU – ČSL při organizaci plesu a krmášové zábavy. V náboženské oblasti pak to byly : víkendové akce scholy, aktivní účast a pomoc při organizaci děkanátních setkání mládeže, secvičení a předvedení pásem hudby a mluveného slova ( postní a mariánské pásmo), účast na přehlídkách schol. Ve vedení scholy se v tomto období vystřídalo několik kantorů, bohužel přesné časové údaje chybí. Byli to : Marie Skočdopolová, Jana Štefková, Marie Tabachová, Pavel Strakoš, Pavel Kovář. V nástrojovém obsazení se začínalo s kytarou, klávesami a flétnou. Později přibyl kontrabas, klarinet, housle a perkuse.

Na konci roku 2000 se podařilo členům scholy natočit 10 písní, u kterých vznikly během času zajímavé aranže a které schola ráda zpívala.

V současnosti scholu v Kozlovicích tvoří nadšení dobrovolníci, dnes již v relativně širokém věkovém spektru. Svým zpěvem doprovází především liturgii v kostele a mimo něj veřejně nevystupuje. Zpívá jak nenáročnou klasickou liturgickou hudbu, tak moderní rytmické křesťanské písně. Stále platí, že každý zájemce o zpívání je vítán :O)

 

schola_listopad_2015_OK

 

Svatý Michaeli, archanděli, opatruj nás ..