Informace o farnosti

Duchovní správce:

 • P.Kazimír Buba, mobil: 604 527 130
 • adresa: Kozlovice 154 PSČ: 73947

Administrace těchto stránek:

 • Pavel a Magda Strakošovi
 • Pavel Kovář

Ekonomická rada:

 • Jiří Tkáč
 • Štěpán Pustka
 • Josef Vlček
 • Lenka Mazurová

Součástí života farnosti jsou tato společenství:

 • 3 Společenství manželských párů
 • Společenství Modlitby matek
 • Společenství chlapů
 • Do života farnosti se zapojuje také scholka, schola, farní sbor a samozřejmě parta ministrantů

Ve farnosti probíhá:
* modlitba Živého růžence
* pravidelné celodenní tiché adorace – 1. pátek v měsíci
* pravidelně co 14dnů večerní adorace od 20hodin – první
půlhodina tichá adorace a následně do 21hodin vedená

Každý pátek jsou  mše svaté se zaměřením pro děti.

Svatý Michaeli, archanděli, opatruj nás ..