Informace o farnosti

Duchovní správce, farní rada

Duchovní správce:

  • P.Kazimír Buba, mobil: 604 527 130
  • adresa: Kozlovice 154 PSČ: 73947

Administrace těchto stránek:

  • Pavel a Magda Strakošovi
  • Pavel Kovář

Součástí života farnosti jsou tato společenství:

  • 3 Společenství manželských párů
  • Společenství Modlitby matek
  • Společenství chlapů
  • Do života farnosti se zapojuje také scholka, schola, farní sbor a samozřejmě parta ministrantů

Ve farnosti probíhá:
* modlitba Živého růžence
* pravidelné celodenní tiché adorace – 1. pátek v měsíci
* pravidelně co 14dnů večerní adorace od 20hodin – první
půlhodina tichá adorace a následně do 21hodin vedená

Každý pátek jsou  mše svaté se zaměřením pro děti.

Svatý Michaeli, archanděli, opatruj nás ..