Informace o farnosti

Duchovní správce, farní rada

Duchovní správce:

 • P.Kazimír Buba, mobil: 604 527 130
 • adresa: Kozlovice 154 PSČ: 73947

Administrace těchto stránek:

 • Pavel a Magda Strakošovi
 • Pavel Kovář

Farní rada – pastorační

 • Klímek Josef
 • Pindel Petr
 • Pindelová Jiřina
 • Kociánová Věra
 • Strakošová Magda
 • Strakoš Pavel
 • Kovář Pavel
 • Bužková Markéta
 • Klímková Marie
 • Socha Pavel
 • Tesarčík Jiří
 • Kurečková Dagmar
 • Žáčková Michaela
 • Dudková Marie

Farní rada – ekonomická

 • Tofel Miroslav
 • Tkáč Jiří
 • Pustka Štěpán
 • Kocián Václav
 • Vlček Josef

Součástí života farnosti jsou tato společenství:

 • Společenství mládeže
 • 3 Společenství manželských párů
 • Modlitební společenství sv. růžence
 • Společenství Modlitby matek
 • Společenství chlapů
 • Do života farnosti se zapojuje také scholka, schola, farní sbor a samozřejmě parta ministrantů

 

Ve farnosti probíhá modlitba Živého růžence, pravidelné tiché adorace – 1. pátek v měsíci

Každý pátek jsou  mše svaté se zaměřením pro děti.

Příležitostně při nedělní mši svaté v 10:30hod. rytmická mše sv. s doprovodem scholy.