Barevné vitráže v kostele v Kozlovicích

V chrámové lodi kostela je 8 oken inspirovaných postavami andělů. Ve věži a v předsíni kostela jsou dvě menší okna na doplnění výzdoby kostela.
Anděl   Hora
Hostie
Hostí je
Hostí i nás
Hostí ty, co jsou v milosti
Žlutý kotouč je Hostie. Žlutá barva je barvou lásky, kterou Bůh projevil ve svém synu Ježíší Kristu, v jeho oběti na kříži. Červenohnědá barva je barva zaschlé krve, kterou Ježíš prolil na kříži za nás. Vlevo kříž Kalvarie.
Anděl   Brána
Svatá rána do tmy
Vstup do světa
Světla
Anděl   Cesta – průchod
Průvodce
Anděl   Převádějící na druhý břeh


Cesta se zužuje a končí v bodu, kterým je Kristus. Červená a hnědá barva symbolizuje utrpení a úzkost, které doprovázejí tělesnou smrt. Žlutá barva je symbolem otevřené Boží náruče, Boží lásky a Božího milosrdenství, které nás ve smrti také očekávají.

Anděl   Z ráje
Vyhnání
Přísný soudce
S mečem
Ohně
Spravedlnosti, ctnosti

Anděl   Zápasící s Jakubem
Zápasů našich mrtvých
i marných
V kříži s Člověkem
„Kdo obstál v zápase – člověk – směl patřit na Boha

Anděl   Zvěstování (Jak říkají děti: „Anděl zvěstovák“…)
Narození
Sestupující
Nesoucí život


Vpravo dole bílá lilie (P. Maria), červené srdíčko (počatý život Ježíše Krista), nahoře křídla anděla přinášejícího radostnou zprávu o naplnění Božích zaslíbení (červený paprsek). To vše na zeleném pozadí, zelená je barva naděje – Mariino „ano“ přináší lidstvu naději na vykoupení

Anděl   Stážný
Dětí – i dětí Božích – nás všech
Ochránce náš
(Nad propastí bdící těsně)
Hravosti ačistoty


Dvě bílá vodorovná křídla znázorňující anděla svírají dětské hračky (srdíčko, vozík…) Dole se jasně rýsuje propas, ohraničená dvěmazelenými břehy. Červená lomená vrstva symbolizuje nebezpečí.

Anděl   Padlý
Účastný našich pádů
Hříchů našich
Prvního hříchu
Řetězu lidských poklesů


Tmavě modré nepravidelné těleso řítící se do propasti a beroucí s sebou i jiná tělesa znázorňuje padlého anděla. V dolní části vitráže vidíme ve vodě polámná křídla. Červená barva – barva utrpení a bolesti, kterou přinesla neposlušnost padlého anděla.

Anděl   Vítězný
Bojovník proti zlu
Draku, hadu, zvířeti
V nás
Bojovník proti noci/moci


Známá postava sv. Michaela, ochránce naší farnosti. Postava anděla – bojovníka s mečem proti hladu – symolu zla. Bůh nás povznáší k ušlechtilosti lidství – červené srdce. Padlý anděl a služba jemu nás vede k lidské degradaci a otroctví. Meč znamená víru.


První vitráž Kristus jako Beránek s křížem


Pastýř ovcí podhorského kraje Lašska. Ovečky jsou v kraji Lašska typickou součástí krajiny.


Druhá vitráž Slunce svítící nad temnem nad stádem mraků.


Slunce zdroj tepla, světla, záře – bývá přirovnáváno ke Kristu.

Svatý Michaeli, archanděli, opatruj nás ..