Výuka náboženství

Výuka náboženství ve školním roce 2021 – 2022

Výuka zahájena 6. 9. 2021

 1. ročník – čtvrtek 5. hodina 11:30 – 12:15 Mgr. Dana Málková
 2. ročník – pondělí 5. Hodina 11:30 – 12:15 Mgr. Kazimír Buba
 3. ročník – úterý  6. hodina 12:20 – 13:05  Mgr. Kazimír Buba
 4. ročník – pondělí 6. hodina 12:20 – 13:05  Mgr. Kazimír Buba
 5. ročník – čtvrtek 6. hodina 12:20 – 13:05  Mgr. Dana Málková
 6. -7. ročník – čtvrtek 7. hodina 13:30 – 14:15 Mgr. Dana Málková

  8.ročník – úterý 7. hodina 13:30 – 14:15   Mgr. Kazimír Buba

  9.ročník – se bude vyučovat na faře v pátky po mši svaté jednou za
  dva týdny. První setkání bude 10. 9. od 19:00 o 21:00.

Svatý Michaeli, archanděli, opatruj nás ..