rok 2014

Vystoupení scholy – 5.ledna 2014
Tříkrálová sbírka – leden 2014
Karneval – 12. ledna 2014
Mše sv. se zaměřením pro děti – 17.ledna 2014
10. Farní ples – 25. leden 2014
Výlet do Prahy – 31.ledna -2. února 2014
Karneval u maminek – 5. února 2014
Farnost v televizi Noe – 16. února 2014
Výlet třikrálových koledníku do Wisly – 24. února 2014
Pobožnost křížové cesty v areálu nad mlýnem – 13. dubna.2014
Postní setkání chlapů – 23. března 2014
Misijní koláč – 6. dubna 2014
Pouť do Myslíkovských Lurd – 11. května 2014
Pouť rodin Rešovské vodopády – 8. května 2014
Pouť na Svatou horu – 3.- 4. května 2014
Májová pobožnost u P.M.Karmelské – 25.května 2014
Mše sv. se zaměřením pro děti – poděkování za uplynulý šk.rok – 13.6.2014
Slavnost Těla a Krve Páně – 19.6.2014
Víkendovka scholky v LUbině – 20.-22.6.2014
Pouť dětí s otcem biskupem na Prašivé – 1.července 2014 – tentokráte ale ve Frýdku v bazilice
Tábor dětí ve Spálově 13.-19.7.2014
Pobyt mládeže v Alpách 27.7.-3.8.2014
Farní pouť na Sv.Hostýn 18.8.2014
Mše sv. na poděkování za letošní úrodu – 31.8.2014
Mše sv. k zahájení šk.roku – 1.9.2014
První mše sv. se zaměřením pro děti a opékání na farní zahradě – 5.9.2014
Mše sv. ve Lhotce na poděkování za letošní úrodu – 7.9.2014
Mše sv. za obec 14. září 2014
Víkend biřmovanců ve Frýdlantě n.O. – 10.-11. října 2014
Žehnání kapličky v Měrkovicích – 12. října 2014
Dušičky – 2. listopadu 2014
Drakiáda 19.října 2014
Podzimní setkání maminek „na mateřské“
Biřmování 29.listopadu 2014
Mikulášská nadílka 5.prosince 2014
Roráty 2014
Otvírání betléma 24.prosince 2014

Svatý Michaeli, archanděli, opatruj nás ..