POŘAD BOHOSLUŽEB

Neděle 7.8. – 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30  Za Bohumila Krpce, živou a + rodinu
09:00  Lhotka
10:30  Za Františka Krpce, manželku Marií a živou rodinu

Úterý 9.8. – Svátek sv. Terezie Benedikty od kříže, panny a mučednice
18:00  Kozlovice

Středa 10.8. – Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
07:30  Lhotka

Čtvrtek 11.8. – Památka sv. Kláry, panny
18:00  Za Františku Pustkovou, manžela a syna Jana

Pátek 12.8.
16:30  Pohřeb p. Jarmily Ulčákové

Neděle 14.8. – 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30  Za farníky
09:00  Lhotka
10:30  Za Františka a Marií Ulčákovy, rodiče, sourozence a Boží požehnání pro živou rodinu

Středa  17.8.
18:00  Za farníky

Sobota 20.8. – Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
18:00  Myslík

Neděle 21.8. – 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30  Na poděkování za 60 let manželství s prosbou o Boží požehnání do dalších let
09:00  Lhotka
10:30  Za farníky