Author Archives: admin

Pořad bohoslužeb

Neděle 10.12. – 2. neděle adventní
07:30 –  Za + rodiče a za živou rodinu
09:00 – Lhotka
10:30 – Za Silvestra a Julii Hrnčárkovy, syna Ladislava, rodiče z obou stran a za živou rodinu do Ochrany Boží a P. Marie

Úterý 12.12.
17:00 – Prosba o Boží pomoc, ochranu Panny Marie a dar víry

Středa 13.12.Památka sv. Lucie, panny a mučednice
17:00 – Lhotka

Čtvrtek 14.12. Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
17:00 – Za Ferdinanda Ulčáka, 2 manželky, Bedřicha Halatu a + předky

Pátek 15.12.
17:00 – Za Jana Uhra, manželku Marii, Petra Kořínka a živou rodinu do
Ochrany Boží

Sobota 16.12.
17:00 – Myslík

Neděle 17.12. – 3. neděle adventní
07:30 –  Za Boženu a Oldřicha Krpcovy a za živou rodinu do Ochrany Boží
09:00 – Lhotka
10:30 – Na poděkování za 90 let života