Archiv autora: admin

POŘAD BOHOSLUŽEB

Neděle 21.5. – 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:30  Za Bohumíra Prašivku, manželku a syna a za celou rodinu
09:00   Lhotka
10:30  Za + Josefa Červenku, rodiče a Jana Najdeka

Úterý 23.5.
18:00   Za Jana Jalůvku, jeho maminku Zdeňku a za živou rodinu Jalůvkovou

Středa 24.5.
18:00  Lhotka

Čtvrtek 25.5.
18:00   Za rodinu Mičulkovou, Bačovou, Konvičkovou, Hanzelkovou a duše v očistci

Pátek 26.5. – Památka sv. Filipa Neriho, kněze
18:00  Na poděkování za dar života a přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání do dalších let

Sobota 27.5.
07:30   Kozlovice

Neděle 28.5. – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
(sbírka na diecézní charitu)
07:30  Za Vladislava a Vlastu Vyvialovy, syna Zdeňka a zetě Zdeňka, a za živou a + rodinu
09:00   Myslík 
10:30   Za Miladu Žáčkovou, manžela, dva syny, zetě a + předky a za živou rodinu
15:00  Májová pobožnost u P.M. Karmelské. Po ní posezení u včelařů

Úterý 30.5.
18:00  Za Ferdinanda Kociána, manželku Julií a za živou a + rodinu Kociánovou a Chýlkovou

Středa 31.5. – Svátek Navštívení Panny Marie
18:00  Lhotka

Čtvrtek 1.6. – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
18:00  Za + manžela u příležitosti nedožitých 80 let

Pátek 2.6.
18:00  Za rodiče Kociánovy, vnuka Přemka, rodinu Závodnou a živou rodinu

Sobota 3.6. – Památka sv. Karla Lwangy a druhů
18:00   Myslík

Neděle 4.6. – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
07:30  Za živou a + rodinu Královou, Tabachovou a Lenku Kopeckou
09:00   Lhotka – Poutní mše svatá
10:30   Za děti které přistupují k 1. svatému přijímání
15:00   Požehnání dětem, které přistoupili k 1. sv. přijímání