POŘAD BOHOSLUŽEB

Neděle 25.9. – 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30     Za Bohumíra Prašivku, manželku, syna a za celou rodinu do ochrany Boží a Panny Marie
09:00     Lhotka
10:30     Za Stanislava Habrnala, bratra Ladislava, rodiče a za živou rodinu do ochrany Boží

Úterý 27.9. – Památka sv. Vincence z Pauly, kněze

Středa 28.9. – Slavnost sv. Václava, mučedníka
(doporučený svátek)
18:00     Kozlovice   Za + rodiče Františka a Marií Pustkovy, bratra, sestru a živou rodinu

Čtvrtek 29.9. – Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
18:00     Za rodinu Mičulkovou, Bačovou, Konvičkovou, Hanzelkovou a duše v očistci

Pátek 30.9. – Památka sv. Jeronýma, kněze a učitelé církve
18:00     Za rodinu Ulčákovou

Sobota 1.10. – Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
18:00     Myslík

Neděle 2.10. – 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
( V Kozlovicích pouť )
07:30     Za naší obec
09:00     Lhotka
10:30     Za farníky

Pondělí 3.10. – Slavnost výročí posvěcení chrámu v Kozlovicích
( Krmáš )
08:00     Za farnost a všechny farníky

Úterý 4.10. – Památka sv. Františka z Assisi
18:00     Za + Františka Juřicu, rodiče, bratra, švagra a + předky

Středa 5.10.
18:00     Lhotka

Čtvrtek 6.10.
18:00     Za Stanislava a Miladu Vašutovy a živou rodinu

Pátek 7.10. – Památka Panny Marie růžencové
18:00     Za živé a + členy živého růžence

Sobota 8.10.
11:00     Kozlovice  Svatba Tomáše Řeháka a Anny Ondruchové

Neděle 9.10. – 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
(Měrkovický krmáš)

07:30     Za rodinu Šuleřovou, Štefkovou, Prašivkovou a celou rodinu
09:00     Lhotka
10:30     Za Měrkovické farníky
15:00     Měrkovice  Pobožnost u Měrkovické kapličky Vítězného Krista
(za příznivého počasí)