Pořad bohoslužeb

Úterý 25.6.
18:00 – Kozlovice

Středa 26.6.
18:00 – Lhotka

Čtvrtek 27.6. – Mše svatá ze slavnosti Nejsvětějšího Sdrce Ježíšova
18:00 – Za Ludmilu a Františka Tobolovy, + rodinu z obou stran a živou rodinu do ochrany Boží a Panny Marie

Sobota 29.6. – Svátek sv. Petra a Pavla
18:00 – Myslík

Neděle 30.6. – 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 – Za Jana Zemana a živou rodinu do ochrany Boží
09:00 – Lhotka
10:30 – Za Marií Janákovou, vnučku Denisu a živou rodinu do ochrany Boží

Čtvrtek 4.7. – Mše svatá ze slavnosti sv. Cyrila a Metoděje
18:00 – Za farníky

Neděle 7.7. – 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
/sbírka na rekonstrukci fary/
07:30 -Za Aloise a Marií Pustkovy, živou a + rodinu
09:00 – Lhotka
10:30 – Za Ladislava Žáčka, bratra, rodiče a za živou rodinu do ochrany Boží

Úterý 9.7.
18:00 – Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání do dalších let

Neděle 14.7. – 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 – Za Vlastu Sobkovčíkovou, a rodiče z obou stran a na poděkování za 90 let života
09:00 – Lhotka
10:30 – Za živou a + rodinu Šenkovou, Červenkovou a Šrubařovou

Úterý 16.7 – Svátek výročí posvěcení katedrály
18:00 – Za + Josefa, Libora a Emilku Blablových a živou a + rodinu

Středa 17.7
07:30 – Lhotka

Čtvrtek 18.7.
18:00 – Za Františka Vyviala, manželku Anežku, rodinu z obou stran a živou rodinu do ochrany Boží

Pátek 19.7.
18:00 – Za Ladislava Skurku, Jana Skurku a Marií Chlebkovou a živou a + rodinu z obou stran

Sobota 20.7.
07:30 – Kozlovice

Neděle 21.7. – 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 – Za Josefa Morise a za živou a + rodinu Morisouvou
09:00 – Lhotka
10:30 – Za Oldřicha Tkáče u příležitosti 10 let úmrtí, bratra, rodiče z obou stran a živou a + rodinu do ochrany Boží

    • Add to Phrasebook
      • No word lists for Czech -> English…
      • Create a new word list…
    • Copy